page_banner

култура

Корпоративна култура

I. Цел

Търсене на високи постижения в силата на иновациите и обслужване на клиенти с криогенно оборудване с модерна технология.

III.Оперативна концепция

Търсене на най-високо качество, напреднали технологии, искрено обслужване и иновативно развитие

II.Дух

Почтеността е основата на оцеляването и основният принцип на поведение и работа;
Единството е източникът на сила и движещата сила на развитието;
Иновациите са в основата на развитието и гаранцията за основна конкурентоспособност;
Предаността е въплъщение на отговорността и изискването за развитие на служителите и предприятието.

IV.Концепция за управление

Ефективността и ефективността са в основата, институцията е гаранцията, а корпоративната култура на Shengjie на мощно единство е движещата сила за стабилно развитие на предприятието.

V. Възглед за таланта

Служителите са най-ценният нематериален актив за едно предприятие;работата ги култивира, представянето ги тества, развитието ги привлича и корпоративната култура ги обединява.

VI.Перспективи за развитие

Балансираното развитие на технологиите и пазара е гаранция за стабилно развитие на предприятието.